O nás

"Zbloudí-li poutník na cestách a octne se v poušti, najde nejlépe pravou stezku, vrátí-li se po svých stopách tam, odkud vyšel, a dopluje-li do kalných a rozvířených vod nebo do bažin, vrátí-li se k pramenům..." - biskup Augustin Podolák

Starokatolická církev je součástí jedné, svaté, obecné a apoštolské Církve Kristovy. Hlásí se k víře, učení a praxi prvních křesťanů, nemá majetek a nechce mít víc než stačí k zabezpečení základních potřeb. Slovo "starý" v názvu vyjadřuje ducha původnosti, upřímnosti a důvěry - ducha prvních křesťanských společenství.

Starokatoličtí křesťané se hlásí k alternativnímu katolictví, které bylo vždy přítomno v českých dějinách: k tradici sv. Cyrila a Metoděje, k odkazu Mistra Jana Husa i České církve podobojí Jana Rokycany.

Starokatoličtí křesťané nepřijali učení o papežské neomylnosti a božském původu papežské moci, vyhlášené na 1. vatikánském sněmu roku 1870, jako učení cizí původnímu křesťanství.

Utrechtské prohlášení starokatolických biskupů z r.1889 hovoří o tom, v co věříme: "Zachováváme starokřesťanskou zásadu, charakterizovanou sv. Vincencem Lerinským (+ před r.450): Držíme se toho,co vždy, všude a všichni věřili. To je opravdu a skutečně katolické. Podle toho zachováváme víru staré Církve, jak zůstala vyjádřena v ekumenických vyznáních víry a ve všeobecně uznávaných dogmatech a rozhodnutích ekumenických koncilů Církve prvního tisíciletí. Všechny pozdější nauky přijímáme pouze v tom, v čem se shodují s učením staré Církve.

Starokatolická církev zachovává přijímání Těla a Krve Kristovy podobojí všem věřícím a od počátku koná bohoslužby mateřským jazykem.

Starokatolická církev ve shodě s praxí Církve prvního tisíciletí neklade celibát jako podmínku svátostného svěcení a umožňuje svým jáhnům, kněžím i biskupům žít v manželství a mít rodinu.

Starokatolická církev nevylučuje rozvedené z přijímání svátostí a s laskavostí posuzuje možnost jejich nového manželství.

Ve starokatolické církvi jsou faráři voleni svými farními obcemi a biskup je volen synodou složenou z kněží i laiků. Tento demokratický princip umožňuje pravdivější uskutečňování všeobecného kněžství všech věřících a právo každého člena církve spolurozhodovat o všech otázkách života církve.

K mezinárodnímu starokatolickému společenství patří samostatné starokatolické církve v Nizozemí, v Německu, Švýcarsku, Rakousku, Polsku, Kanadě, Chorvatsku a Francii, sdružené na základě dobrovolnosti v tzv. Utrechtské unii. Ve svátostném společenství jsme i se Starokatolickou církví Mariavitů, Nezávislou katolickou církví na Filipinách, PNCC v USA a s Anglikánskou církví.

Starokatolická církev v České republice chce být katolickou alternativou, otevřenou současnému člověku a jeho potřebám.

Členství

Pokud jste se rozhodli stát členy pražské obce Starokatolické církve v ČR, máte několik možností, jak o vstup do církve požádat. V každém případě si však stáhněte zde uložený formulář, který je třeba vyplnit. Pak navštivte jakoukoliv pražskou bohoslužbu. Můžete také kontaktovat přímo administrátora obce, kontakt naleznete na stránce dané obci věnované, jemu pak také odevzdáte vyplněný formulář, jímž se oficiálně k církvi přihlásíte.