Kontakt

Kontaktní adresa:
Karolíny Světlé 21,
110 00 - Praha 1

Tel.: +420 607 010 980

Číslo účtu pražské farnosti: 192 290 6399 / 0800

Duchovní služba

PhDr. Ing. Petr Krohe

PhDr. Ing. Petr Krohe

pověřen vedením duchovní správy v rotundě Nalezení sv. Kříže a u kaple sv. Rodiny v Praze
petr.krohe@starokatolici.cz

ThDr. Petr Tvrdek

ThDr. Petr Tvrdek

Duchovní správce u sv. Rodiny

PhDr. Jan Jandourek, PhD.

PhDr. Jan Jandourek, PhD.

Pomocný duchovní