Kandidáti do farní rady

12. 10. 2018

Zde jsou zveřejněni (abecedně) kandidáti do farní rady, kteří projevili souhlas se svou kandidaturou.

Farní rada svolává shromáždění farní obce na neděli 4. listopadu 2018 od 18 h (po bohoslužbě) ve farním kostele – rotundě Nalezení sv. Kříže, a dále pro případ, že by nebylo usnášeníschopné, svolává opakované shromáždění farní obce na neděli 11. listopadu 2018 od 18 h na témž místě s týmž programem.

Program:   1. Volba farní rady;   2. Finanční záležitosti;   3. Různé.

      *   Podrobnosti k volbě farní rady (včetně způsobu hlášení se kandidátů)

 

JMENNÝ SEZNAM KANDIDÁTŮ DO FARNÍ RADY

Průběžně aktualizováno, naposledy v pátek 19. října 2018 v 15.26 h  –  Počet kandidátů:  3

Kandidáti, kteří projevili souhlas se svou kandidaturou do farní rady, jsou řazeni abecedně:

  • Kateřina KUDELOVÁ  (* 1988)
  • JUDr. Klára Alžběta SAMKOVÁ, Ph.D.  (* 1963)
  • Vojtěch STARÝ  (* 1983) 

====

 

Předvolební texty kandidátů:

  •  Odkazy na Facebook jsou dostupné pouze členům skupiny Starokatolické interní diskuze.

Pokud kandidát poskytl ke zveřejnění text o své osobě a kandidatuře, je text uveden v odkazu pod jménem příslušného kandidáta, který odpovídá za jeho obsah.

 

====

Následují fotografie kandidátů (pokud svou fotografii poskytli).

Autor: kandidáti