V současné době bez statusu farnosti


PhDr. Ing. Petr Krohe

pověřen vedením duchovní správy v rotundě Nalezení sv. Kříže a u kaple sv. Rodiny v Praze
petr.krohe@starokatolici.cz

Aktuality

Ajax Loader