Oznámení farníkům pražské farnosti

17. 11. 2018
Oznámení farníkům pražské farnosti

Milé farnice, milí farníci,

jak mnozí jistě víte, Synodní rada dne 6. listopadu 2018 zrušila svým rozhodnutím Farní obec Starokatolické církve v Praze.

Přikládám zde text tohoto rozhodnutí včetně zdůvodnění:

1. Z důvodu dlouhodobého nerespektování biskupa a synodní rady ze strany farní rady a farního shromáždění Farní obce Starokatolické církve v Praze, IČ: 15270149 rozhodla Synodní rada Starokatolické církve v ČR ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 Ústavy Starokatolické církve v ČR o zrušení Farní obce Starokatolické církve v Praze, IČ: 15270149 ke dni 6. 11. 2018. 

2. Právním nástupcem Farní obce Starokatolické církve v Praze, IČ: 15270149 se stává Starokatolická církev v ČR, IČ: 00445304. 

3. Duchovní správu u rotundy Nalezení sv. Kříže v Praze, Karolíny Světlé a v kapli sv. Rodiny v Praze, Pod Nuselskými schody přebírá Starokatolická církev v ČR, IČ: 00445304. 

Rovněž jsem byl biskupem Pavlem pověřen vedením duchovní správy v rotundě Nalezení sv. Kříže a u Sv. Rodiny v Praze. 

 

Od 25. listopadu 2018 dojde k několika úpravám bohoslužeb:

 • Páteční bohoslužby se v rotundě Nalezení sv. Kříže vzhledem k časovým možnostem a malé účasti RUŠÍ.
 • Od 25. listopadu se rovněž posouvá začátek bohoslužeb na 18 hodin (vycházím z přání těch, kteří se vrací z chalup a víkendových pobytů mimo Prahu)

Bohoslužby budou v tomto pořádku (od 25.11. 2018):

 • Neděle  18 hodin – v rotundě Nalezení sv. Kříže  (ulice Karoliny Světlé 14)
 • Úterý – 18 hodin – v rotundě Nalezení sv. Kříže
 • Středa – 17.30 hodin – v kapli sv. Kříže u Apolináře  (Zemská porodnice, Apolinářská 441/18, 1. patro)
 • Čtvrtek – 18 hodin – v kapli Sv. Rodiny  (Pod Nuselskými schody)

  

Další aktivity, které plánujeme do začátku Adventu: 

 • středa 28. listopadu 2018 v 17.30 h – žehnání adventních věnců u Apolináře
 • sobota 1. prosince 2018 od 14 h –  předvánoční úklid rotundy
 • neděle 2. prosince 2018 v 18 hodin – žehnání adventních věnců v rotundě spojené se setkáním po bohoslužbě u kávy.

Vzhledem k tomu, že někteří z vás zvažovali přestup do jiných farností, prosím, potvrďte mi, že i nadále chcete dostávat zprávy „z rotundy“. Příště budu již psát jen těm, kteří projeví svůj zájem. Nechci vás zbytečně zatěžovat informacemi, které nevyužijete.

Chci vás všechny vyzvat k pomoci s restartem farního společenství. Budu vděčný za vaše návrhy a připomínky. Rád se rovněž s vámi setkám osobně. 

Přeji vám všem pokojný zbytek liturgického roku a požehnaný Advent.

 

PhDr. Ing. Petr Krohe

duchovní správce v rotundě Nalezení sv. Kříže a u Sv. Rodiny v Praze

e-mail:  petr.krohe@starokatolici.cz

 

(Toto oznámení bylo rozesláno e-mailem 17.11.2018, včetně dopisu biskupa Pavla) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Dopis biskupa Pavla z 13.11.2018  (PDF)

Následuje plné znění dopisu:

Starokatolická církev v ČR
Pavel Benedikt Stránský / biskup

Č. j. SKC-798/2018
Sp. zn.
V Praze dne 13. listopadu 2018
Počet listů: 2
Přílohy: -
E-MAILEM

Milí přátelé, sestry a bratři,

synodní rada se 6. listopadu 2018 zabývala situací ve Farní obci Starokatolické církve v Praze. Synodní radu jsem informoval, že farní rada i farní shromáždění Farní obce Starokatolické v Praze opakovaně nevyhovují žádostem biskupa a synodní rady; naposledy se tak stalo na farním shromáždění 4. listopadu 2018, které odmítlo o podnětu biskupa vůbec jednat.

Dlouho se vlekoucí spor mezi synodní radou a pražskou farností odstartoval v roce 2016 po zjištění neoprávněných finančních přesunů. Spor následně gradoval sérií nehezkých a postupně se vršících skutečností, které se sice čas od času mezi křesťany dějí, ale křesťanskými bychom je nenazvali. K apoštolské službě patří umět říct dost a zastavit vleklé problémy, které nikam nevedou a ničemu a nikomu neprospívají. I synodní rada se rozhodla ukončit protahování celé situace a rozhodla takto:

 1.  Z důvodu dlouhodobého nerespektování biskupa a synodní rady ze strany farní rady a farního shromáždění Farní obce Starokatolické církve v Praze, IČ: 15270149 rozhodla Synodní rada Starokatolické církve v ČR ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 Ústavy Starokatolické církve v ČR o zrušení Farní obce Starokatolické církve v Praze, IČ: 15270149 ke dni 6. 11. 2018.
 2.  Právním nástupcem Farní obce Starokatolické církve v Praze, IČ: 15270149 se stává Starokatolická církev v ČR, IČ: 00445304.
 3.   Duchovní správu u rotundy Nalezení sv. Kříže v Praze, Karolíny Světlé a v kapli sv. Rodiny v Praze, Pod Nuselskými schody přebírá Starokatolická církev v ČR, IČ: 00445304.

Tímto zaniká farnost nejen z hlediska církve, ale rovněž jako právnická osoba a Ministerstvo kultury ČR zapsalo do rejstříku církevních právnických osob výmaz z evidence u pražské farnosti. Zanikají rovněž orgány farnosti, tedy farní rada a farní shromáždění. Členství v církvi trvá všem, kteří byli ve zrušené farnosti zapsáni, nicméně nebudou členy žádné farní obce, pokud se nerozhodnout požádat o přijetí v jiné farnosti, což nutně není třeba – členství v církvi všem trvá.

Pro běžného návštěvníka bohoslužeb se však nic zásadního nemění. Bohoslužby v rotundě Nalezení sv. Kříže budou dál pokračovat, jen duchovní správa bude podřízena přímo biskupovi a vedením duchovní správy je pověřen dosavadní administrátor farnosti Petr Krohe.
Předpokládám, že časem se kolem rotundy vytvoří společenství, které neponese étos sporu a bude základem pro obnovu farnosti. V naší situaci malé a personálně a početně slabé církve se nemůžeme nadále oslabovat se vnitřními spory, které kalí radost ze společenství i těm, kteří teprve nedávno přišli mezi nás a „mezi dveřmi“ byli místo mystagogie uváděni do církevnického kalu.

Pojďme od toho pryč. Koncentrujme se na evangelium a autenticky žité křesťanství v dnešním světě, nikoli na žabomyší války a přetahování s biskupem a synodní radou. Zvu i ty z vás, kteří jste zaskočeni a třebas i nazlobeni, abyste polkli, zapomněli na staré a trpké křivdy a s vírou a nadějí žili církev pro křesťany dnešních dní, tady a teď.

Kristus nás učí, že dům, které je vnitřně rozdělen, nemůže obstát (Mk 3,25) – čím spíše my jsme v riziku, že dalším a dalším zabředáváním do otravných sporů, kterým stejně značná část věřících vůbec nerozumí a rozhoduje se podle sympatií, se staneme do sebe zahleděným hloučkem, který se vyčerpává vnitřními problémy a nemám energii na to být světlem a znamením tomu světu – a když znamením, tak dosti pochybným.

V dohledné době rotundu navštívím, pozvu k tomu i členy synodní rady a sešli bychom se a mohli hovořit o všem možném, co vás bude zajímat.

Prosím, abyste toto rozhodnutí biskupa a synodní rady pokojně přijali a spolupracovali na restartu společenství kolem pražské rotundy. A za modlitbu za zdar vás prosím také.

Opatrujte se – přeji vám hezké podzimní dny.

Váš
+ Pavel Benedikt Stránský
biskup

Starokatolická církev v ČR | Na bateriích 93/27, 162 00 Praha 6 – Břevnov | IČ: 00445304
+420 224 319 528 | biskup.pavel@starokatolici.cz | starokatolici.cz | ID datové schránky: gu62nki