Nová farní rada zvolena

5. 11. 2018

Shromáždění farní obce pražské v neděli 4. listopadu 2018 zvolilo novou farní radu ve složení:

Volení zástupci farní obce (abecedně):

  • em. biskup ThMgr. Dušan HEJBAL
  • Michal HOLAS
  • JUDr. Tomáš MATOUŠEK, Ph.D.
  • MUDr. Vladimír NĚMEC

Člen farní rady ex offo:

  • PhDr. Ing. Petr KROHE biskupem pověřený administrátor in spiritualibus farní obce