Shromáždění farní obce - volba farní rady

2. 10. 2018
Shromáždění farní obce - volba farní rady

Farní rada svolává shromáždění farní obce na neděli 4. listopadu 2018 od 18 h (po bohoslužbě) ve farním kostele – rotundě Nalezení sv. Kříže, a dále pro případ, že by nebylo usnášeníschopné, svolává opakované shromáždění farní obce na neděli 11. listopadu 2018 od 18 h na témž místě s týmž programem.

Program:   1. Volba farní rady;   2. Finanční záležitosti;   3. Různé.

Protože se stávající farní radě blíží konec dvouletého funkčního období, farní rada vyzývá zájemce o práci ve farní radě, aby se přihlásili jako kandidáti do FR, a farníky, aby vznášeli návrhy na kandidáty (kteří budou dotázáni na souhlas s kandidaturou). – Dle § 27 odst. 2 Ústavy SkC: „Podmínkou volitelnosti člena farní rady – laika je nejméně roční členství ve farní obci, věk nejméně 18 let a plná způsobilost k právním úkonům.“

Přihlášky kandidátů do farní rady, příp. návrhy na kandidáty, je možno zasílat e-mailem předsedovi FR Jiřímu Šulcovi (jirka.skc@seznam.cz) a/nebo administrátoru in spiritualibus Petrovi Krohe (petr.krohe@starokatolici.cz). Pokud přihlášku pošlete e-mailem, vyčkejte na její potvrzení (adresáti nejsou stále on line, a po čtvrtku 1. listopadu 2018 už je to bez záruky).

Na farním webu bude postupně zveřejňován abecední seznam kandidátů do farní rady, kteří projevili souhlas se svou kandidaturou (jméno, příjmení, rok narození), příp. též fotografie.

Oznámení o svolání shromáždění farní obce bude vyhlašováno při bohoslužbách. Administrátor in spiritualibus Petr Krohe nabízí, že po bohoslužbě bude dán stejný prostor všem kandidátům na představení se (od 7. října 2018); tím není dotčena možnost přihlásit se jako kandidát nejpozději na volebním farním shromáždění.

 

JMENNÝ SEZNAM KANDIDÁTŮ DO FARNÍ RADY

Průběžně aktualizováno, naposledy v pátek 19. října 2018 v 15.26 h  –  Počet kandidátů:  3

Kandidáti, kteří projevili souhlas se svou kandidaturou do farní rady, jsou řazeni abecedně:

  • Kateřina KUDELOVÁ  (* 1988)
  • JUDr. Klára Alžběta SAMKOVÁ, Ph.D.  (* 1963)
  • Vojtěch STARÝ  (* 1983) 

====

Zde jsou:  Fotografie kandidátů do farní rady  (a odkazy na předvolební texty kandidátů na Facebooku)