Shromáždění farní obce - volba farní rady

2. 10. 2018
Shromáždění farní obce - volba farní rady

Farní rada svolává shromáždění farní obce na neděli 4. listopadu 2018 od 18 h (po bohoslužbě) ve farním kostele – rotundě Nalezení sv. Kříže, a dále pro případ, že by nebylo usnášeníschopné, svolává opakované shromáždění farní obce na neděli 11. listopadu 2018 od 18 h na témž místě s týmž programem.

Program:   1. Volba farní rady;   2. Finanční záležitosti;   3. Různé.

Protože se stávající farní radě blíží konec dvouletého funkčního období, farní rada vyzývá zájemce o práci ve farní radě, aby se přihlásili jako kandidáti do FR, a farníky, aby vznášeli návrhy na kandidáty (kteří budou dotázáni na souhlas s kandidaturou). – Dle § 27 odst. 2 Ústavy SkC: „Podmínkou volitelnosti člena farní rady – laika je nejméně roční členství ve farní obci, věk nejméně 18 let a plná způsobilost k právním úkonům.“

Přihlášky kandidátů do farní rady, příp. návrhy na kandidáty, je možno zasílat e-mailem předsedovi FR Jiřímu Šulcovi (jirka.skc@seznam.cz) a/nebo administrátoru in spiritualibus Petrovi Krohe (petr.krohe@starokatolici.cz). Pokud přihlášku pošlete e-mailem, vyčkejte na její potvrzení (adresáti nejsou stále on line, a po čtvrtku 1. listopadu 2018 už je to bez záruky).  --- [e-mailem už ne]

Na farním webu bude postupně zveřejňován abecední seznam kandidátů do farní rady, kteří projevili souhlas se svou kandidaturou (jméno, příjmení, rok narození), příp. též fotografie.

Oznámení o svolání shromáždění farní obce bude vyhlašováno při bohoslužbách. Administrátor in spiritualibus Petr Krohe nabízí, že po bohoslužbě bude dán stejný prostor všem kandidátům na představení se (od 7. října 2018); tím není dotčena možnost přihlásit se jako kandidát nejpozději na volebním farním shromáždění.

 

JMENNÝ SEZNAM KANDIDÁTŮ DO FARNÍ RADY

Průběžně aktualizováno – toto je konečný seznam – volba farní rady proběhla  –  Počet kandidátů:  9

Kandidáti, kteří projevili souhlas se svou kandidaturou do farní rady, jsou řazeni abecedně:

  • em. biskup ThMgr. Dušan HEJBAL  (* 1951)
  • Michal HOLAS  (* 1960) 
  • Petr KAMÍNEK  (* 1972)
  • Kateřina KUDELOVÁ  (* 1988)
  • JUDr. Tomáš MATOUŠEK, Ph.D.  (* 1968)
  • MUDr. Vladimír NĚMEC  (* 1956)
  • JUDr. Klára Alžběta SAMKOVÁ, Ph.D.  (* 1963)
  • Vojtěch STARÝ  (* 1983) 
  • Jiří ŠULC  (* 1969)

====

Zde jsou:  Fotografie kandidátů do farní rady  (a odkazy na předvolební texty kandidátů na Facebooku)