Primiční mše Petra Krohe

3. 9. 2018
Primiční mše Petra Krohe

V neděli 2. září 2018 od 17 h sloužil primiční mši P. PhDr. Ing. Petr Krohe, administrátor in spiritualibus Starokatolické farní obce v Praze. Farní kostel - rotunda Nalezení sv. Kříže na Starém Městě pražském - byl zaplněn téměř do posledního místa nejen členy farnosti, ale i dalšími hosty včetně rodiny novokněze. Atmosféra byla poklidná a srdečná, udílelo se novokněžské požehnání a z následného posezení s občerstvením v Communiu se přítomní po 20 h jen pomalu rozcházeli domů...

Petr Krohe přijal kněžské svěcení v sobotu 1. září 2018 od 11 h v katedrále sv. Vavřince v Praze na Petříně od biskupa Pavla Benedikta Stránského. V současnosti pracuje jako nemocniční kaplan ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Od července 2018 administruje pražskou farnost u rotundy Nalezení sv. Kříže. Kromě toho slouží každou středu od 17.30 h bohoslužbu v kapli sv. Kříže u Apolináře (v Zemské porodnici, v 1. patře nad vchodem z Apolinářské ulice).

Fotografie z primiční mše Petra Krohe