Biskupská vizitace

10. 4. 2018
Biskupská vizitace

Milí sourozenci v Kristu,
jak jsme již oznamovali při bohoslužbách, zde na webu naší farnosti i ve farním časopisu, tuto neděli bude po bohoslužbě  krátké farní shromáždění, které musí schválit rozpočet naší farní obce. Bohoslužbě, která je jako obvykle v 17:00 hodin, bude předsedat p. biskup Stránský, který přijde naši farní obec vizitovat.
Zvu Vás tedy k účasti a předem za ni děkuji.
S přáním požehnané velikonoční doby
Váš    +Dušan