Adventní bohoslužba s hostem Sašou Flekem a Parabiblí

Datum a čas: 18. 12. 2018 - 18:00

Na bohoslužbě v naší tisícileté rotundě v ulici Karolíny Světlé (nedaleko Národního divadla) přivítáme teologa, kazatele a překladatele Bible, Sašu Fleka. Všichni jsou vítáni!

Následuje beseda o nově vydané knize Parabible, která proběhne v přilehlém prostoru Communio, Karolíny Světlé 21.

Alexandr Flek

*1968 Hradec Králové
Evangelický teolog, kazatel a překladatel Bible. Vyrůstal v ateistické rodině, roku 1987 se stal křesťanem. Studia biblistiky absolvoval v Uppsale a Praze, nyní je doktorandem v oboru starozákonní teologie na Vrije Universiteit Amsterdam. Překlad Bible21, na kterém pracoval 15 let, se stal roku 2009 bestsellerem. Podílel se na zakládání několika křesťanských společenství (naposledy TaCesta), v současnosti se věnuje nakladatelské a přednáškové činnosti, příležitostně káže v širokém spektru křesťanských církví. Je ženatý, má čtyři děti, dva vnuky, žije v Praze.

Více o jeho poslední knize Parabible na https://www.parabible.cz/

Kdo jsou starokatolíci?

Starokatolická církev v ČR (též Katolická církev podobojí v Čechách) je součástí jedné, svaté, obecné a apoštolské Církve Kristovy. Slovo „starý“ v názvu vyjadřuje ducha původnosti, upřímnosti a důvěry – ducha prvních křesťanských společenství.

Více na http://www.starokatolici.cz/