Aktivity

Bohoslužby

Rotunda Nalezení sv. Kříže

Neděle

17:00 - Eucharistie s nešporami

Úterý

18:00 - Eucharistie s nešporami

Pátek

V zimním období je bohoslužba ve středisku Communio

Pastoračně-sociální středisko Communio

Pátek

17:00 - Eucharistie kolem stolu

Kaple sv. Rodiny

Čtvrtek

18:00 - Eucharistie

Pravidelné aktivity

Pokud není uvedeno jinak, všechny aktivity se konají v Communiu, v ulici Karolíny Světlé 21, Praha 1.

Každou neděli od 18 hod. - Farní kafe (v případě zájmu)

Každou 2. a 4. středu v měsíci od 17:30 - Starokatolický seminář
nejbližší: 10. a 24. ledna

Po domluvě vždy od 13:30 do 18:00 - Nabídka hlídání dětí
(nutnost domluvit se předem se sestrou Monikou Jiříkovou na mailu madlova@starokatolici.cz)

Další aktivity (nepravidelné)

Žádné plánované aktivity.