Aktivity

Bohoslužby

Rotunda Nalezení sv. Kříže

Neděle

17:00 - Eucharistie s nešporami

Úterý

18:00 - Eucharistie s nešporami

Pátek

V zimním období je bohoslužba ve středisku Communio

Pastoračně-sociální středisko Communio

Pátek

17:00 - Eucharistie kolem stolu

Kaple sv. Rodiny

Čtvrtek

18:00 - Eucharistie

Pravidelné aktivity

Pokud není uvedeno jinak, všechny aktivity se konají v Communiu, v ulici Karolíny Světlé 21, Praha 1.

Každou neděli od 18 hod. - Farní kafe (v případě zájmu)

Každou 1. neděli v měsíci při pravidelných bohoslužbách - Obnovené dětské bohoslužby (zkušební provoz ;))
nejbližší termín: 6. května 2018
Prosíme rodiče, aby dali předem vědět na mail jirikova@starokatolici.cz, zda plánují dorazit.

Každou 2. a 4. středu v měsíci od 17:30 - Starokatolický seminář
v únoru (kvůli školním prázdninám) mimořádně 21. a 28. 2.

V plánu je zkusit obnovit modlitební večery! Prosím, zájemce, aby dali dali vědět na mail jirikova@starokatolici.cz, kdo by měl zájem chodit. Na pravidelném termínu se pak společně dohodneme.


Nabídka hlídání dětí - po domluvě (u sestry Moniky doma, případně v Communiu)

(nutnost domluvit se předem se sestrou Monikou Jiříkovou na mailu jirikova@starokatolici.cz)

Další aktivity (nepravidelné)