Aktivity

Bohoslužby

Rotunda Nalezení sv. Kříže

Neděle

17:00 - Eucharistie s nešporami

Úterý

18:00 - Eucharistie s nešporami

Pátek

17:00 - Eucharistická slavnost

Pastoračně-sociální středisko Communio

Pátek

V "letním" období se zde bohoslužby nekonají

Kaple sv. Rodiny

Čtvrtek

18:00 - Eucharistie

Pravidelné aktivity

Pokud není uvedeno jinak, všechny aktivity se konají v Communiu, v ulici Karolíny Světlé 21, Praha 1.

Každou neděli od 18 hod. - Farní kafe (v případě zájmu)

Přes prázdniny se níže uvedené aktivity nekonají. Začínáme opět až v září!!!

Každé 1. pondělí v měsíci od 17 hod. - Modlitební večery
nejbližší: 4. září 2017

Každou 2. a 4. středu v měsíci od 17:30 - Starokatolický seminář
nejbližší: 13. září 2017; 27. září 2017

Každou 3. středu v měsíci od 13:00 do 18:00 - Nabídka hlídání dětí
nejbližší: 20. září 2017 (nutnost domluvit se předem se sestrou Monikou Mádlovou)

Každé 4. úterý v měsíci od 18 hod. - Ekumenické úterky
nejbližší: 26. září 2017 (ekumenický host: bude upřesněno)

Každé 3. pondělí v měsíci od 18 hod. - Beseda s hostem
nejbližší: 18. září 2017 (host: upřesníme)

Další aktivity (nepravidelné)

Žádné plánované aktivity.