Starokatolická farnost
PRAHA

ÚvodAktualityHistorieKde nás najdeteDuchovní službaStředisko CommunioDětiFotogalerie

Pravidelné bohoslužby

ROTUNDA NALEZENÍ SV. KŘÍŽE:


neděle: 17:00 - eucharistie s nešporami
úterý: 18:00 - eucharistie s nešporami
pátek: 17:00 - eucharistie

PASTORAČNĚ-SOCIÁLNÍ STŘEDISKO COMMUNIO:


pátek: v "letním" období se zde bohoslužby nekonají

KAPLE BOŽÍ RODINY:


čtvrtek: 18:00 - eucharistie

OBEC ANGLICKY HOVOŘÍCÍCH:


neděle: 11:00 - eucharistie (anglicky; u sv. Klimenta)

Pravidelné aktivity

Pokud není uvedeno jinak, všechny aktivity se konají v Communiu, v ulici Karolíny Světlé 21, Praha 1.

Každou neděli od 18 hod. - Farní kafe (v případě zájmu)

Každé 1. pondělí a 3. středu v měsíci od 17 hod. - Modlitební večery
nejbližší: 19. října 2016

Každou 2. a 4. středu v měsíci od 17:30 - Starokatolický seminář
nebližší: 26. října 2016; 9. listopadu 2016

Každé 4. úterý v měsíci od 18 hod. - Ekumenické úterky
nejbližší: 25. října 2016 (ekumenický host: Pavel Hradilek, kněz římskokatolického společenství Společná Cesta)

Každé 3. pondělí v měsíci od 18 hod. - Beseda s hostem
nejbližší: 21. listopadu 2016 (PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.)

Další aktivity (nepravidelné):


20. listopadu 2016 (neděle Krista Krále) se bude v rotundě v záběru bohoslužby konat farní shromáždění, které bude převážně volit novou farní radu! Prosím případné zájemce o kandidaturu do farní rady či návrhy na jiné osoby, prosím, posílejte na mail: biskup.dusan@starokatolici.cz. Pokud se nesejdeme v požadovaném počtu 31 členů farní obce nad 15 let, bude se farní shromáždění opakovat 27. listopadu 2016 (1. adventní neděle) opět v závěru bohoslužby.

Kontakt

Kontaktní adresa:
Karolíny Světlé 21,
110 00 - Praha 1
tel.: 607 010 980
email: biskup.dusan@starokatolici.cz; madlova@starokatolici.cz
číslo účtu pražské farnosti: 192 290 6399 / 0800

Vítejte na stránkách pražské farnosti


1265038_216213638547755_1209790775_oMožná se právě seznamujete se svou novou duchovní rodinou, což bych byl osobně rád, ale není to úplně nutné. Rodina se totiž nehledá na webových stránkách, ale prožívá v reálu. Duchovně doma jsem tam, kde se jako doma cítím. Takže přijměte těchto pár řádků jako POZVÁNÍ ke společenství stejně věřících, doufajících, milujících a stejně chybujících, tak, jak toho jsme jako lidé schopni. Jsme malou farností uprostřed velkého města, uprostřed společnosti, která se honosí tím, jak je nenáboženská. Křesťanství však také není náboženstvím, spíš životním stylem, nebo pokusem o něj. Klopýtáme, padáme a opět se zvedáme, o čemž svědčí i historie naší farnosti. Ale hlavně víme, že ten, který nás shromažďuje a nabízí nám své věčně živé slovo i účast u svého stolu, nás nekritizuje, neprověřuje, ale miluje. V jeho síle a v jeho stále přítomné lásce si Vás troufám pozvat na naše bohoslužby, na akce, které nabízí naše farnost, a nabízím Vám své a naše přátelství.

Dušan Hejbal,
emeritní biskup a administrátor pražské farnostiFarní shromáždění


20. listopadu 2016 (neděle Krista Krále) se bude v rotundě v záběru bohoslužby konat farní shromáždění, které bude převážně volit novou farní radu! Prosím případné zájemce o kandidaturu do farní rady či návrhy na jiné osoby, prosím, posílejte na mail: biskup.dusan@starokatolici.cz. Pokud se nesejdeme v požadovaném počtu 31 členů farní obce nad 15 let, bude se farní shromáždění opakovat 27. listopadu 2016 (1. adventní neděle) opět v závěru bohoslužby.

Pravidelné aktivity v Communiu


Po prázdninách (tj. od září 2016) bychom rádi obnovili v Communiu posezení při kávě nebo čaji po nedělní bohoslužbě. Pokud někdo přinese něco k zakousnutí, bude to skvělé.

Modlitební večery se budou konat v Communiu každou třetí středu v měsíci od 17 hodin.

Starokatolický seminář, cca dvouhodinové zamýšlení se nad naší věroukou, liturgií atd. se bude konat každou druhou a čtvrtou středu v měsíci od 17:30 hodin, též v Communiu.

Beseda s ekumenickým hostem bude každé čtvrté úterý v měsíci po bohoslužbě, takže cca od 19 hodin. Samozřejmě při bohoslužbě od 18 hodin se budete moci vždy těšit na kázání ekumenického hosta.

Novinkou je nabídka pro rodiče: Každou první a třetí středu v měsíci od 13 do 18 hodin můžete odložit své ratolesti v Communiu a vyřídit si bez nich to, co potřebujete (lékaře, úřady, nákupy). Vaše děti bude hlídat Monika. K dispozici bude voda se šťávou nebo ovocný čaj, svačinky jim dejte sebou. Může to být časem i např. setkávání maminek z naší farní obce. Tuto službu lze v případě potřeby domluvit s Monikou i na jiný termín individuálně.

Náboženství pro děti (včetně přípravy na 1. svaté přijímání) v případě zájmu je třeba domluvit s Monikou, která jej povede.

Pravidelné bohoslužby zůstávají v původních termínech (neděle 17 hod., úterý 18 hod. a pátek 17 hod. – vše v rotundě). Každou první neděli v měsíci (počínaje 4.9.) bude bohoslužba s dětským programem, který bude probíhat po dobu bohoslužby slova v Communiu.

Od října 2016 chystáme každé třetí pondělí v měsíci od 18 hodin besedu se zajímavým hostem (nejen z církevního prostředí).

V Communiu jsme pro Vás od pondělí do pátku od 11 do 17 hodin (příležitost k duchovním rozhovorům apod.) a samozřejmě hodinu před každou bohoslužbou v rotundě.


Záznam besedy s kandidáty na biskupa


Roland Solloch

Pavel B. Stránský

Zprávy a aktuality ve farnostiModlitba za P. Jacquesa Hamela

sv. vavřinec
V úterý 2. srpna v 15:00 proběhne v katedrálním chrámu sv. Vavřince na Petříně modlitba za zavražděného francouzského kněze P. Jacquesa Hamela. Srdečně zveme k účasti, vyjádření solidarity a připomenutí novodobého mučedníka. ...

Ohlednutí za Nocí kostelů v pražské farnosti

thumb_IMG_1134_1024Dne 10. června 2016 se po celé České republice opět konala velká akce, kdy se otevírají dveře nejrůznějších sakrálních budov všech možných církví a vítají navštěvníky různým kulturním programem. Tato akce se nazývá Noc kostelů a i letos se k ní přidalo i několik starokatolických kostelů. My vám přinášíme pro vzpomínku...

Ohlednutí za Svatým týdnem a Velikonocemi u sv. Vavřince

IMG_4633 (kopie)Kdo neměl možnost se zúčastnit Svatého týdne a Velikonoc u sv. Vavřince, má možnost si prohlédnout galerie v článku.


 

 

Svěcení olejů:


[nggallery id=462]

Zelený čtvrtek:


[nggallery id=463]

Pašije:


[nggallery id=461]

Bílá sobota:


[nggallery id=464]...

Velikonoce 2016 v našich farnostech

Seznam velikonočních bohoslužeb v některých starokatolických farnostech.

katedrální chrám sv. Vavřince na Petříně v Praze


Květná neděle, 20. 3.
17.00 h, eucharistická slavnost se svěcením ratolestí

Úterý 22. 3.
18.00 h, eucharistická slavnost se svěcením olejů za účasti všech kněží

Zelený čtvrtek 24. 3., památka poslední večeře Páně
19.00 h, eucharistická slavnost s mytím nohou a getsemanská meditace
21.00 h, křížová cesta na Petříně s ekumenickou účastí

Velký pátek 25. 3.,...

Ohlédnutí za slavností Zjevení Páně v rotundě v Praze

DSC00535-webVe středu večer na svátek Tří králů (tj. 6. ledna) jsme se sešli v rotundě Nalezení sv. Kříže na Praze 1, abychom společně prožili eucharistickou slavnost. Během bohoslužby se požehnala voda, křída a kadidlo a tyto dary si pak mohli věřící odnést domů. Na fotky z bohoslužby se můžete podívat nížeji...

Starokatolické Vánoce 2015/2016

Přehled vánočních bohoslužeb a doprovodných akcí v některých farnostech:


PRAHA


katedrální chrám sv. Vavřince na Petříně
Štědrý den 24. 12. 2015 ve 24.00 h – půlnoční eucharistická slavnost s koledami a hudbou folkrockové skupiny Fénix
sv. Štěpán 26. 12. 2015 v 17.00 h – eucharistická slavnost s koledami
slavnost Matky Boží 1. 1. 2016 v 15.00 h – eucharistická slavnost
neděle 3. 1. 2016 v 17.00 h – eucharistická slavnost s...

« Starší příspěvky

Domovská strana | Mapa stránek | Webmaster .: SKC farnost - Praha :. SKC Praha (0.1 test)