Nástěnka

Bohoslužby

Rotunda Nalezení sv. Kříže

Neděle

17:00 h - Eucharistie

Úterý

18:00 h - Eucharistie

Pátek

17:00 h - Eucharistie

Pastoračně-sociální středisko Communio

Pátek

V zimním období v 17:00 h (kolem stolu)

Kaple sv. Rodiny

Čtvrtek

18:00 h - Eucharistie

Nejnovější článek

Shromáždění farní obce - volba farní rady

2. 10. 2018
Shromáždění farní obce - volba farní rady

Farní rada svolává shromáždění farní obce na neděli 4. listopadu 2018 od 18 h (po bohoslužbě) ve farním kostele – rotundě Nalezení sv. Kříže, a dále pro případ, že by nebylo usnášeníschopné, svolává opakované shromáždění farní obce na neděli 11. listopadu 2018 od 18 h na témž místě s týmž programem....

Číst dál

Další aktuality