Nástěnka

Bohoslužby

Rotunda Nalezení sv. Kříže

Neděle

17:00 - Eucharistie s nešporami

Úterý

18:00 - Eucharistie s nešporami

Pátek

V zimním období je bohoslužba ve středisku Communio

Pastoračně-sociální středisko Communio

Pátek

17:00 - Eucharistie kolem stolu

Kaple sv. Rodiny

Čtvrtek

18:00 - Eucharistie

Nejbližší aktivita (nepravidelná)

Žádné plánované aktivity.